COUNSELING - INFORMATIE - COACHING
Informatie

Mensen in de omgeving van iemand die worstelt met psychische problemen of een psychiatrische stoornis zitten vaak met vragen. Goede informatie kan hen helpen zich in te leven in wat er aan de hand is.

Voor veel cliënten is het lastig, soms zelfs pijnlijk of beschamend, om met anderen een gesprek aan te gaan over hun moeilijkheden. Daarnaast ervaren veel cliënten dat het hen niet lukt om hun ervaringen zó over te brengen dat anderen zich erin kunnen verplaatsen.

Op verzoek van familieleden en andere betrokkenen verstrek ik algemene informatie over vaak voorkomende psychische problemen en psychiatrische stoornissen. Privé-gegevens van cliënten vallen uiteraard onder mijn beroepsgeheim. Daarover kan ik alleen mededelingen doen met expliciete toestemming van de clënt.

Naast individuele informatie verzorg ik presentaties en workshops voor groepen jongeren en volwassenen over uiteenlopende thema's zoals kenmerken, voor- en nadelen van hoogbegaafdheid, verschillende psychiatrische stoornissen, omgaan met groepsdruk, psychodiagnostiek en andere onderwerpen uit de klinische en sociale psychologie.

 
Counseling

Counseling kan een goed idee zijn als je stap voor stap ervaring wilt opdoen met het inzetten van nieuwe vaardigheden. Ook is het vaak de beste keuze als je kampt met problemen die steeds terugkeren.

[meer...]

Coaching

Als anderen steeds aan je vragen of het wel goed met je gaat, of als je zelf het gevoel hebt dat je niet helemaal jezelf bent, kan het een goed idee zijn om samen met iemand anders alles op een rijtje te zetten.

[meer...]

    Facebook Linkedin    
Meer weten?    

Neem dan voor een
vrijblijvend kennismakingsgesprek
contact met me op:

Elkie Leenen MSc
Psycholoog en counselor

T:   06 249 51 167
E:   info@kanshin.nl
W:  www.kanshin.nl

Copyright Kanshin © 2013 - Design by: www.driessenpeter.nl